Комунальний заклад освіти "Cередня загально освітня школа №80" Дніпровської міської ради

Методична робота

Діяльність методичної роботи  школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності викладачів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості науково-методичних розробок, створюваних педагогами – практиками. На використанні нетрадиційних методів, інноваційних технологіях  навчання і виховання щодо збереження, зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, формування культури здоров’я, валеологічного світогляду, профілактику тютюнокуріння, ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин шляхом посилення духовно-морального та культурного розвитку дітей і молоді; на створення умов для самоствердження і самореалізацію особистості у власному житт

         Структура методичної роботи

·        - Педагогічна рада;

·        - Методична рада;

·        - Методичний кабінет;

·        - Методичні комісії;

·        - Педагогічні майстерні;

·        - Консультативно-методичний Центр національної мережі шкіл сприяння здоров'ю;

·         - Психологічна служба.

 

Завдання, які постають перед  методичною роботою:

·        Кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

·        Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

·        Проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

·        Створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм, проектів,  розробка міні-підручників та посібників для викладання спецкурсів, факультативів;

·        Вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій та систем.

 

План роботи методичного кабінету

Основним завдання методичного кабінету є:

  • Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
  •  Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та удосконалення фахової підготовки вчителів;
  •   Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

 

Методичний кабінет проводить таку роботу:

Організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової методики викладання предметів;

Займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує вчителів необхідною інформацією; сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичній та експериментальній роботі;

- Сприяє впровадженню в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.