Комунальний заклад освіти "Cередня загально освітня школа №80" Дніпровської міської ради
Яндекс.Метрика
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ "Єдиний світ"

 

Учнівське самоврядування  КЗО «СЗШ№80»

«ЄДИНИЙ СВІТ» 2018-2019 н.р.

   Учнівське самоврядування - тісно співпрацює з адміністрацією школи і батьківською громадськістю. Взаємини членів учнівського і педагогічного колективів побудовані на довірі, взаємоповазі й співробітництві. Учнівський парламент школи працює за секторами : одним із секторів роботи парламенту є сектор «спорту» , який організовує і проводить різноманітні спортивні змагання: «Веселі старти», «Тато, мама, я – дружня, спортивна сім’я», заходи до Всесвітнього Дня здоров’я, Дня туризму, до Дня фізкультури і спорту . 

 

 

Учні із самоврядування «Єдиний світ» прийняли участь в організації свята до Дня Святого Валентина

14 лютого 2019 року.

 

6826f40367ab2d09002d51f7f932d2e0.jpg

06eb4f994c5858d945b776e3928dd87f.jpg

 

 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом у 2019 році. 

 

f6c1ba8572e0a21a6c1ca384c52f5b79.jpg

 

Стенд присвячений до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

 

 

45e36be1b762e1bd52a646059cb395dd.jpg

 

      Положення 

      про вибори до ради лідерів «Єдиний світ»

1.    Загальні положення

1.1 Вибори проводяться за принципом таємного голосування

 1.2 Виборчий процесс здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів класними коллективами 9-11 класів. Кожен учень має право на само висування.

 1.3 Право висування кандидатів має кожен класний коллектив.     Клас може висувати кількох кандидатів.

 1.4 Президент обирається терміном на 2 роки

 1.5 Президентом може бути обраний учень 9-11 класів школи, який досяг віку 15 років. Є активним учасником шкільних справ, користується повагою серед учнів та педагогічного коллективу школи і має загальний рейтинг не менше 9 балів.

 1.6 Кожен виборець має один голос.

 1.7 Кандидати на посаду повинні зареєструватися у консультанта протягом 2 тижнів від початку від початку оголошення перед виборчої кампанії, але не пізніше ніж за 2 дні до початку голосування.

 

2.Передвиборча агітація

2.1 Учень, який зареєструвався кандидатом на посаду президента ради лідерів «Єдиний світ», має право вести передвиборчу агітацію;

2.2           кандидат за допомогою ініціативної групи повинен:

ü Випустити рекламну листівку із власною фотокарткою;

ü Підготувати передвиборчу программу (не більш як одна сторінка тексту)

ü має право здійснювати інші агітаційні заходи, які  не заперечують Статуту ради лідерів

2.3           кандидат під час проведення агітаційної кампанії має право:

ü відвідувати класи, у яких планує провести агітаційну кампанію;

ü проводити агітаційну роботу на перервах та в позаурочний час.

2.4          передвиборча агітація проводиться протягом 2 тижнів до дня виборів. Агітація в день виборів заборонена.

 

3.Організація та проведеннявиборів

 3.1 для проведення голосування створюється виборча комісія у  кількості 5 осіб.

3.2 обов'язки виборчої комісії:

- скласти списки виборців;

- встановити форму виборчого бюлетеня;

- провести регістрацію кандидатів;

- підвести підсумки і оголосити результати.

3.3 голосування проводиться з 8:00 до 15:00 на перервах у день призначений радою школи

3.4 кожен  виборець  отримує  бюллетень зі списком прізвищ  кандидатів у президенти і особистим підписом засвідчує отримання виборчого бюлетеня

3.5 заповнення бюллетеня проводиться в окремому кабінеті

3.6 у списку кандидатів виборець ставить будь-який знак у порожньому квадраті напроти прізвища кандидата, якому вінвіддає свій голос

3.7 після того, як виборець зробив вибір, він повинен опустити свій бюллетень до виборчої урни

3.8 обраним вважається кандидат, за якого проголосувало більшість учнів, що взяли участь у голосуванні

3.9 вибори вважаються такими, що відбулися за присутності кандидатів або їх довірених осіб

3.10 підрахунок голосів може проводитися за присутності кандидатів або їх довірених осіб

3.11 підсумки виборів публікуються виборчою комісією на наступний день після голосування, але не пізніше 14:00.

СТАТУТ

ОРГАНУ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

РОЗДІЛ I.

Загальні положення.

Стаття1.

Офіційною назвою органу учнівського самоврядування комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 80» є Рада лідерів «Єдиний Світ».

Стаття 2.

Рада лідерів «Єдиний Світ» - самостійне, добровільне, демократичне об'єднання учнів КЗО «Середня загальноосвітня школа №80».

Стаття 3.

Дія даного статуту поширюється на всіх учнів навчального закладу, незалежно від класу, віку, виконуваних ними доручень.

Стаття 4.

У своїй діяльності Рада лідерів «Єдиний Світ» керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські організації», даним Статутом.

Стаття 5.

Рада лідерів «Єдиний Світ» пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.

Стаття 6.

Рада лідерів «Єдиний Світ» може мати свою символіку, засоби масової інформації.

РОЗДІЛ II.

Мета та завдання діяльності органів учнівського самоврядування.

Стаття 1.

Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, народу України.

Стаття 2.

Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів навчального закладу на основі Статуту навчального закладу, поширювати серед дітей інформацію про шляхи своїх прав та свобод.

Стаття 3.

Створювати умови для самореалізації дітей та учнівської молоді, залучення їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та школи; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.

Стаття 4.

Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

Стаття 5.

Формувати навички самоврядування, соціальної активності та соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності.

Стаття 6.

Згуртувати учнів школи для добрих, корисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

Стаття 7.

Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню дітей та учнівської молоді середньої загальноосвітньої школи № 80.

РОЗДІЛ III.

Учнівське самоврядування.

  Стаття 1.

Органи учнівського самоврядування використовують різноманітні форми роботи, спираючись на запити, інтереси, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Голова Ради лідерів «Єдиний Світ» безпосередньо взаємодіє з адміністрацією, батьківським комітетом навчального закладу.

Стаття 2.

Діяльність Рада лідерів «Єдиний Світ» ґрунтується на засадах :

- Самостійності учнівського самоврядування у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності навчального закладу;

- Відповідальність органів учнівського самоврядування перед учнями, педагогами, батьками;

- Різноманітності форм організації учнівського самоврядування.

Стаття 3.

Самоврядування Ради лідерів «Єдиний Світ» має двоступеневу структуру – самоврядування учнів школи та органи самоврядування класів, дві частини якої тісно пов’язані між собою та працюють за спільно узгодженими програмами та планами.

Стаття 4.

- Функціонування органів самоврядування здійснюється згідно зі структурою:

- Навчально-пізнавальний центр;

- Спортивно-оздоровчий центр;

- Культурно-просвітницький центр;

- Інформаційний центр;

- Центр добрих справ;

- Центр дисципліни та порядку.

Їх функції та програми діяльності затверджуються учнівською радою.

РОЗДІЛ IV.

Члени Ради лідерів. Їх права та обов'язки.

Стаття 1.

Учні школи мають право на розвиток учнівського самоврядування у навчальному закладі відповідно до чинних законів України.

Стаття 2.

Участь учнів у Раді лідерів гарантується правом:

- обирати і бути обраним у виборні органи та на посади органів учнівського самоврядування;

- отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність органів учнівського самоврядування від виборних осіб;

- рівних прав та можливостей у роботі органів учнівського самоврядування.

Стаття 3.

Рада лідерів обирається на один навчальний рік загальними учнівськими зборами.

Стаття 4.

До складу Ради лідерів входять по 2-3 представника від колективів учнів 5- 11 класів.

Стаття 5.

Керівний склад Ради лідерів обирається шляхом проведення виборчої кампанії та таємного голосування. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.

Стаття 6.

Засідання Ради лідерів проводиться за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, Рада лідерів збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення Ради лідерів висвітлюється прес-центром у засобах масової інформації навчального закладу

Стаття 7.

Повноваження членів Ради лідерів можуть бути припинені у разі:

- закінчення терміну повноважень;

- за власним бажанням;

- закінчення школи;

- згідно з рішенням Ради лідерів за аморальному поведінку.

Стаття 8.

Члени Ради лідерів зобов'язані:

-виконувати вимоги Статуту;

-піклуватися про розвиток організації;

- меншість підкорятись більшості.

РОЗДІЛ V.

Заключні положення.

Стаття 1.

Статут Ради лідерів «Єдиний Світ» набуває чинності з дня його затвердження учнівськими зборами навчального закладу.

Стаття 2.

Припинення діяльності Ради лідерів «Єдиний Світ» здійснюється шляхом її ліквідації чи реорганізації за рішенням Ради лідерів «Єдиний Світ» не менше як 2\3 обраних представників класів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

 

 

Основна мета:

 

спрямування діяльності сзш№80 на розвиток самодіяльності учнів, 

посилення ролі дитячого самоврядування.